Aby go wygrać, wystarczy mieć zakupiony dowolny bilet wstępu na konwent AnimeCon Halloween i napisać w komentarzu na naszym facebookowym fanpage'u:

 

Jakie jest twoje ulubione anime i dlaczego?

 

Nie zapomnij polubić i udostępnić naszego postu konkursowego, tak by twoi znajomi też mogli się o nim dowiedzieć.

 

 

Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej: Konkursem, jest spółka Grupa Nowe Media z.o.o z siedzibą w Przemyślu 37-700, przy ulicy rzecznej 11, NIP: 7952534037 zwana dalej: Organizatorem.

2. Konkurs trwać będzie w dniach od 12 października do 26 października 2017 i będzie realizowany z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Facebook.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia, posiadających przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zwanych dalej: Uczestnikami.

4.Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas konwentu AnimeCon Hallowen. Konkurs polega na nagrodzeniu jednego uczestnika nagrodą:

 

laptop MSI GE72VR

 

5. Portal Facebook nie jest organizatorem ani sponsorem tego konkursu. Każdy uczestnik w pełni zwalnia serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tym konkursem.

 

II. ZASADY KONKURSU

6. Do wygrania w konkursie jest:

  • laptop MSI GE72VR

7. Konkurs jest przeznaczony dla osób które mają zakupiony dowolny bilet wstępu na konwent AnimeCon Halloween, bądź zakupią go do dnia zakończenia konkursu czyli 26 października 2017.

7. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi napisać komentarz pod ogłoszeniem konkursowym na naszym fanpage'u, z odpowiedzią na pytanie:

 

“Jakie jest twoje ulubione anime, i dlaczego akurat to?”

 

Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne komentarze wybrane przez redakcję anime24.pl.

8. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpage'u anime24.pl i poproszeni o kontakt w prywatnej wiadomości oraz przesłanie maila.

9. Jeśli zwycięzca nie odezwie się w prywatnej wiadomości do fanpage'u anime24.pl w terminie do 48 godzin od ogłoszenia wygranej, jego nagroda przepada.

 

III. DANE OSOBOWE

10. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zdobytych podczas udziału w konkursie przez spółkę Grupa Nowe Media z.o.o z siedzibą w Przemyślu 37-700, przy ulicy Rzecznej, NIP: 7952534037 w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz dla wydania Nagród w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym do żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie.

 

IV. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do regulaminu Konkursu.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

14. Poza nagrodami rzeczowymi Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w pkt. II powyżej, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.

 

Tagi Konwenty