Do wygrania jest najnowsza konsola Nintendo, czyli  Nintendo Switch, wraz z grą The Legend of Zelda: Breath of the Wild, oraz Bilet VIP na konwent Animecon Halloween.

 

LINK DO KONKURSU: KLIK

 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej: Konkursem, jest spółka Grupa Nowe Media sp. z .o.o z siedzibą w Przemyślu 37-700, przy ulicy Rrzecznej 11, NIP: 7952534037 zwana dalej: Organizatorem.

2. Konkurs trwać będzie w dniach od 8 września do 8 października 2017 i będzie realizowany z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Facebook.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 13. roku życia, posiadających przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zwanych dalej: Uczestnikami.

4.Zwycięzcy zostaną wybrani przez redakcję anime24.pl. Konkurs polega na nagrodzeniu 2 uczestników nagrodami:

  1. Pierwsze miejsce - Konsola Nintendo Switch wraz z grą The Legend of Zelda: Breath of the Wild

  2. Miejsce drugie - Bilet VIP na konwent Animecon Halloween

5. Portal Facebook nie jest organizatorem ani sponsorem tego konkursu. Każdy uczestnik w pełni zwalnia serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tym konkursem.

 

II. ZASADY KONKURSU

6. Do wygrania w konkursie jest:

  • Konsola Nintendo Switch wraz z grą The Legend of Zelda: Breath of the Wild

  • Bilet VIP na konwent Animecon Halloween

7. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które mają zakupiony dowolny bilet wstępu na konwent AnimeCon Halloween, bądź zakupią go do dnia zakończenia konkursu, czyli 8 października 2017 roku.

7. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi napisać komentarz pod ogłoszeniem konkursowym na naszym fanpage'u, z odpowiedzią na pytanie:

 

“Jaki jest twój powód by jechać na AnimeCon Halloween?”

 

Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne komentarze wybrane przez redakcję anime24.pl.

8. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpage'u anime24.pl i poproszeni o kontakt w prywatnej wiadomości oraz przesłanie maila.

9. Jeśli zwycięzca nie odezwie się w prywatnej wiadomości do fanpage'u anime24.pl w terminie do 48 godzin od ogłoszenia wygranej, jego nagroda przepada.

 

III. DANE OSOBOWE

10. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zdobytych podczas udziału w konkursie przez spółkę Grupa Nowe Media sp. z .o.o z siedzibą w Przemyślu 37-700, przy ulicy Rzecznej 11, NIP: 7952534037 w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz dla wydania Nagród w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym do żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie.

 

IV. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do regulaminu Konkursu.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

14. Poza nagrodami rzeczowymi Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w pkt. II powyżej, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.

 

Tagi Konwenty