Do wygrania aż 5 dowolnych mangi od Wydawnictwa Waneko do 19.99 zł. Od IGN Polska, grę Agent of Mayhem w wersji PC wraz z steelbookiem, a do tego 3 bilety na AnimeCon Halloween, dla was bądź dla osoby towarzyszącej.

 

 

1. Organizatorem niniejszego konkursu, zwanego dalej: Konkursem, jest spółka Grupa Nowe Media z.o.o z siedzibą w Przemyślu 37-700, przy ulicy rzecznej 11, NIP: 7952534037 zwana dalej: Organizatorem.

2. Konkurs trwać będzie w dniach od 23 sierpnia do 4 września 2017 i będzie realizowany z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Facebook.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia, posiadających przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zwanych dalej: Uczestnikami.

4.Zwycięzcy zostaną wybrani przez redakcję anime24.pl. Konkurs polega na nagrodzeniu 5 uczestników nagrodami:

  1. Pierwsze miejsce - Gra Agent of Mayhem w wersji PC wraz ze steelbookiem, bilet na konwent AnimeCon Hallowen, oraz dowolna manga od Wydawnictwa Waneko o wartości do 19.99 zł.

  2. Drugie miejsce - bilet na konwent AnimeCon Hallowen, oraz dowolna manga od Wydawnictwa Waneko o wartości do 19.99 zł.

  3. Trzecie miejsce - bilet na konwent AnimeCon Hallowen, oraz dowolna manga od Wydawnictwa Waneko o wartości do 19.99 zł.

  4. Czwarte miejsce - dowolna manga od Wydawnictwa Waneko o wartości do 19.99 zł.

  5. Piąte miejsce -  - dowolna manga od Wydawnictwa Waneko o wartości do 19.99 zł.

 

5. Portal Facebook nie jest organizatorem ani sponsorem tego konkursu. Każdy uczestnik w pełni zwalnia serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tym konkursem.

 

II. ZASADY KONKURSU

6. Do wygrania w konkursie są trzy rodzaje nagród:

- 5 mang od wydawnictwa Waneko

- 3 bilety na konwent AnimeCon Hallowen

- 1 gra Agent of Mayhem w wersji PC wraz ze steelbookiem

7. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi napisać komentarz pod ogłoszeniem konkursowym na naszym fanpage'u .

Nagrodzone zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne komentarze wybrane przez redakcję anime24.pl.

8. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpage'u anime24.pl i poproszeni o kontakt w prywatnej wiadomości oraz przesłanie maila.

9. Jeśli zwycięzca nie odezwie się w prywatnej wiadomości do fanpage'u anime24.pl w terminie do 48 godzin od ogłoszenia wygranej, jego nagroda przepada.

 

III. DANE OSOBOWE

10. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zdobytych podczas udziału w konkursie przez spółkę Grupa Nowe Media z.o.o z siedzibą w Przemyślu 37-700, przy ulicy Rzecznej, NIP: 7952534037 w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz dla wydania Nagród w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym do żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie.

 

IV. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

11. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do regulaminu Konkursu.

12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn.

 

Tagi Konwenty