W dniu dzisiejszym wydawnictwo Waneko ogłosiło konkurs. Zadaniem konkursowym jest – tutaj cytujemy – „wymyślenie wynalazku napędzanego energią elektryczną, który będzie przydatny w codziennym życiu za kilkadziesiąt lat”. Zadanie te polega na opisaniu i zaprojektowaniu wytworu, a jego rozwiązanie może przybrać jedną z dwóch form: krótkiego opisu + szkicu lub opisu wynalazku i jego działania. Zasady konkursu: 1. Wydawnictwo Waneko przyjmuje prace konkursowe składające się z co najwyżej 10 zdań. 2. Wydawnictwo Waneko przyjmuje prace konkursowe pod adresem e-mail: konkurs@waneko.pl 3. Wydawnictwo Waneko przyjmuje prace konkursowe do 24 lipca. 4. Wydawnictwo Waneko przyjmuje jedną pracę konkursową na głowę. 5. Wydawnictwo Waneko zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych w swoich mediach społecznościowych. Laureaci pierwszych trzech miejsc zostaną nagrodzeni tomami mang, których ilość będzie zależna od zajętego miejsca: #1 miejsce – 3 tomy mang, #2 miejsce – 2 tomy mang, #3 miejsce – 1 tom mangi. Zwycięzcy będą mogli wybrać tomy z listy tytułów już wydanych przez wydawnictwo Waneko.
Strona internetowa wydawnictwa Waneko: waneko.pl
Tagi Polska